Neuraaltherapie en kanker

Neuraaltherapie is een behandelwijze die erop gericht is via het vegetatieve of onwillekeurige zenuwstelsel de regulatie in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen. Dit gebeurt met procaïne- injecties.

Kanker is niet te genezen met neuraaltherapie. De arts voor neuraaltherapie kan wel een rol spelen wanneer er pijn is, de patiënt bestraald moet worden, of wanneer een patiënt een recidief wil voorkomen.

Pijn
Omdat we met procaïne iedere vorm van ontsteking kunnen beïnvloeden kunnen wij ook de weefsels rond de tumor of het segment waarin de tumor zich bevindt behandelen. Vaak resulteert dit in een afname van de stuwing in de omliggende weefsels en een afname van de pijn. Het kan de voortgang van het ziekteproces verder vertragen en de hoeveelheid pijnstillers reduceren. Behandelen in of zeer nabij de tumor dient voorkomen te worden.

Bestraling
Dr H. Werkmeister heeft het effect van bestraling onderzocht op weefsels die wel en niet vooraf met procaïne- injecties beschermd werden. Zijn conclusie was: de bestraalde weefsels konden door procaïne goed tegen de bijwerkingen van de bestraling worden beschermd.
Huidgebieden die niet deze "voorbehandeling" krijgen en worden bestraald, zijn blijvend veranderd en krijgen nooit meer volledig hun functies terug.

Infuus
Er komt steeds meer ervaring in het toedienen van procaïne per infuus. Artsen melden dat de pijnstilling veel beter mogelijk is wanneer aanvullend procaïne per infuus wordt gegeven. Met een duidelijk geringere hoeveelheid pijnstillers kan een goede pijnstilling worden bereikt.

Stoorveld
In de ziekenhuisgeneeskunde is het gevecht tegen kanker voor het grootste deel gebaseerd op chirurgie, bestraling en chemotherapie. Deze behandelingen lossen de blokkades in het neuro-vegetatieve systeem niet op: integendeel, ze maken deze blokkades alleen maar sterker. Vanuit het perspectief van de biologisch werkend arts zal juist het herstel van de auto-regulatie in het gebied van de tumor, of in het gebied waar de tumor is ontstaan, bevorderd worden. De arts voor neuraaltherapie kan hier zeker een bijdrage leveren.

Voor verdere informatie
Het boekje "neuraaltherapie" van dr F.H. Wullink, ISBN 90-6030-641-4 van harte aanbevolen.

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer