Casus 13: Burn out of...

Mevr. A

Na een aantal uiterst negatieve reacties op verschillende medische onderzoeken en behandelingen met als gevolg een schildklieraandoeningen een persoonlijkheidsverandering begon er voor mij een zoektocht in het alternatieve circuit: homeopathie, natuurgeneeskunde, antroposofische geneeskunde, acupunctuur e.a. 
Niet, dat ze me niet allemaal op hun beurt een beetje vooruit hielpen, maar ik ontkwam toch niet aan en schildklieroperatie waarbij een cyste verwijderd werd.
Dit, en een aantal andere gezondheidsklachten, leidde er op den duur toe dat ik in een toestand van algehele malaise, uiterst labiel en zeer depressief op psychische (!) gronden voor mijn werk in het onderwijs eerst gedeeltelijk en daarna volledig afgekeurd werd.

Acupunctuur had slechts een kortstondig effect. Ik zat thuis als een hoopje huilende ellende toen ik toevallig (?) het boek van de arts H.J. Lamers "Neuraaltherapie en het basis-bioregulatiesysteem" in handen kreeg. Die neuraaltherapie leek mij een laatste kans om toch weer wat beter te worden

En jawel, na een zeer intensieve behandeling begon ik langzaam maar zienderogen op te knappen. Wel moest ik in het begin erg wennen aan de verre van prettige prikken in amandelen en buik, maar gezien de resultaten neem je dat graag op de koop toe. Mijn antroposofische huisarts die vooral in de psychologische oorzaken van ziekte geïnteresseerd is, toonde niet veel belangstelling voor de neuraaltherapie. Hij zag mijn herstel eerder als het gevolg van het wegvallen van de zorg voor een langdurig zieke moeder. Dat ik daarvóór ook al heel lang ziek was vergat hij blijkbaar gemakshalve maar even. Bij een specialist ben ik niet meer geweest.

De laatste jaren, ongeveer vanaf mijn 60e, voel ik mij beter en fitter dan al die jaren vanaf mijn 9e, toen ik ziek werd. Wel ga ik een paar keer per jaar terug voor een "neuraaltherapeutische onderhoudsbeurt". 
Ik maak nu lange- afstandswandelingen, ik sport en heb ook verder een drukke activiteitenagenda.

© 2020 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer