Casus 11: Cervicaal syndroom

Mevr. WW

Tien jaar geleden bezocht ik mijn huisarts in verband met hoofd- en nekpijn en pijn in linkerschouder en schouderblad. Verschillende huisartsen gaven als reden voor de klachten: overbelasting door mijn werk als verpleegkundige. Stress- gerelateerde klachten, heet dat dan. Ik heb jarenlang fysio- en manuele therapie gehad met tractie, massage en kraken. Deze behandelingen leverden slechts een korte verlichting van pijn op. De behandeling werd dan ook aangevuld met pijnstillers.

Op het moment dat de klachten overgingen in stekende pijnen, door mij omschreven als "dolksteken" ben ik opnieuw naar de huisarts gegaan. Dit was iemand die langdurig in Engeland gewerkt had en goed bekend is met neuraaltherapie. Hij besloot me naar dr A te verwijzen. 
Voor de eerste keer voelde ik me in mijn klachten serieus genomen en begrepen. De informatie over de therapie werd duidelijk uitgelegd. 
De eerste tijd ging ik twee keer per week voor injecties, later wekelijks, tweewekelijks enz. Opvallend was voor mij hoe serieus en precies de arts te werk gaat. Altijd bereid tot uitleg en begrip. Na een aantal weken werden de eerste resultaten voelbaar. Ik was een aantal dagen helemaal vrij van klachten. Dr A probeerde steeds het interval te verlengen, maar ik moest geregeld bellen voor een eerdere afspraak. Inmiddels had de pijn zich wel uitgebreid in de vorm van een kloppende pijn in de bovenkaak. Na iedere behandeling was ik dan enkele weken pijnvrij.

Dr A was steeds op zoek naar andere mogelijke blokkades en gaf daar injecties in. 
De omgeving, grotendeels onbekend met neuraaltherapie, reageerde wat sceptisch, maar dit trok bij door de resultaten. De mensen die bekend waren met neuraaltherapie vonden het een goede stap. Nu kom ik ongeveer één keer per twee maanden, de behandeling is altijd dezelfde en ik ben steeds vrij van klachten als ik er vandaan kom. 
Na een behandeling voel ik me twintig jaar jonger. Soms krijg ik tussendoor wat last. Ik wacht dan vaak een paar dagen en vaak is het dan niet meer nodig een vervroegde afspraak te maken. 
Specialisten in het ziekenhuis waar ik werk zijn of ongeïnteresseerd of cynisch. 
Ik prijs me gelukkig dat ik een huisarts trof die bekend was met deze therapie, anders had ik tot op heden geen verwijzing gehad en nog steeds met dezelfde of ernstiger klachten rondgelopen. 
Het is jammer dat mijn klachten chronisch blijken, maar ik ervaar het niet als een grote belasting om de behandeling voort te zetten. 
In mijn omgeving raad ik mensen met soortgelijke klachten aan zich te oriënteren op neuraal therapie.

© 2020 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer