Over de Vakgroep Neuraaltherapie

Vanaf 1-1-2012 zijn de meeste geregistreerde NVNR-leden lid geworden van de
Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde AVIG. De oorspronkelijke vereniging van artsen voor neuraaltherapie NVNR stopt om deze reden dan alle officiële activiteiten, die vanaf die datum binnen de AVIG plaatsvinden. De vereniging NVNR is per 1-1-2013 opgeheven.

De AVIG is een vereniging waarin een aantal complementaire artsenverenigingen is gaan samenwerken als één vereniging.

De vakgroep neuraaltherapie heeft zich ten doel gesteld de neuraaltherapie in Nederland te bevorderen, in de ruimste zin des woords. De vakgroep neuraaltherapie richt zich daarbij tot zowel patiënten als tot (tand)artsen door het aanbieden van voorlichting over de mogelijkheden van deze wijze van behandelen en informatie. Daarbij worden ook naam en adresgegevens van de leden der vakgroep neuraaltherapie ter beschikking gesteld.

© 2022 - Nederlandse Vakgroep Neuraal- en Regulatietherapie NVNR - E-mail —— Disclaimer